Головна > Текстові публікації > Діяльність Комітету > Зустрічі, конференції та інші заходи
02 листопада 2021, 09:00 ( Комітет )

На засіданні профільного підкомітету ознайомилися із проєктом Положення про Державну службу України у справах дітей

 

1 листопада 2021 року відбулося засідання підкомітету у справах сім’ї та дітей у складі голови підкомітету Тетяни Скрипки, членів підкомітету Павла Сушка та Юрія Павленка, представників Міністерства соціальної політики України Руслана Колбаси та Любові Солодухіної, представниці Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї Аксани Філіпішиної, помічників народних депутатів, секретаріату Комітету.

Під час наради ознайомилися із презентацією проєкту Положення про Державну службу України у справах дітей від Міністерства. Служба стане центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері усиновлення та соціального захисту дітей.

Основними завданнями Державної служби у справах дітей будуть такі:

реалізація державної політики з питань усиновлення та соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

проведення роботи із захисту прав дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, організації соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей;

 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

провадження діяльності з усиновлення, ведення централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені, обліку громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні;

методичне забезпечення здійснення заходів щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо соціального захисту дітей;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей в Україні, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку;

здійснення з питань, що належать до її компетенції, координації та методологічного забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських об’єднань у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;

здійснення державного контролю у сфері цивільно-правових відносин у сфері соціального захисту дітей;

ведення державної статистики в межах повноважень Служби;

організація роботи щодо ведення обліків дітей різних категорій, громадян, які бажають взяти або взяли на виховання у свою сім’ю дитину;

забезпечення в межах повноважень ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Учасники наради окреслили подальші першочергові завдання: розробити дорожню карту зі створення Служби; напрацювати структуру органу з урахуванням інспекції в центральному апараті (інспекція слідкуватиме за діями чиновників, які визначені відповідальними у сфері захисту і забезпечення прав дітей); визначити штатне наповнення Служби, зважаючи на її функції.

«Паралельно працюємо над внесенням змін у профільні закони для уникнення задвоєння функцій та надання зеленого світла для ефективної роботи Служби», повідомляє заступник голови Комітету Павло Сушко.