16 липня 2024 року для друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження набирає чинності стаття 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих медіа.

 Так, відповідно до статті 25:

1.     Друковані медіа в Україні видаються державною мовою.

Друковані медіа можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися з однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

2. Розповсюдження за передплатою друкованих медіа, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.

3. Засновники (співзасновники) друкованих медіа зобов’язані виготовляти, публікувати і доставляти обов’язковий примірник документів (номери (випуски) друкованих медіа) державною мовою у порядку, визначеному законом.

4. У кожному місці розповсюдження друкованих медіа друковані медіа державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих медіа, що розповсюджуються в цьому місці.

У місці розповсюдження друкованого медіа, виданого іншою, ніж державна, мовою, розповсюджується такий медіа державною мовою.

5. Вимоги частин першої, другої та абзацу другого частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані медіа, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 цього Закону.

Обов’язковий примірник документів, передбачений частиною третьою цієї статті, у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.

17 липня 2024 року набирає чинності пункт 7  частини восьмої статті 40 Закону України «Про медіа».  Це збільшить відсоток державної мови на телебаченні.

З 17 липня 2024 року посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах аудіовізуальних медіа.

Так, використання інших мов допускається у спонтанних репліках чи виступах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік, виступів не перевищує 10 відсотків тривалості програми. Під час трансляції програми у записі репліки, виступи, що не відповідають вимогам пунктів 146 восьмої частини, мають бути дубльовані, озвучені або субтитровані державною мовою.
А саме:

1) у репортажі з місця події (крім мови та реплік журналістів відповідного медіа);

4) у будь-яких творах, виступах, виконанні тощо мовами корінних народів України;

6) у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах іншими мовами.

За словами Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який, за визначенням Конституційного Суду України, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує розвиток та поширення української мови.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

23 липня 2024 13:44
22 липня 2024 15:10
18 липня 2024 15:33
18 липня 2024 10:13
16 липня 2024 13:39
16 липня 2024 10:57
15 липня 2024 13:53
15 липня 2024 10:30
12 липня 2024 17:00
11 липня 2024 14:26