Рішення Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності

 

за результатами круглого столу

«Повернення культурних цінностей в Україну»

11 лютого 2009 року

 

Протокол № 37

04 березня 2009 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності, розглянувши на круглому столі «Повернення культурних цінностей в Україну" за участю представників Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури і туризму України, Державного комітету архівів України, представників державних органів влади, наукових установ, навчальних закладів питання повернення культурних цінностей в Україну,   зазначає:

Для вирішення питання повернення культурних цінностей України українському народові напрацьовано відповідну законодавчу базу, діють структури центральних органів виконавчої влади, створено спеціалізовані органи, здобуто певних успіхів.

Але, на жаль, протягом останніх років державна політика у сфері повернення та реституції культурних цінностей в Україну не відповідає потребам часу.

Не було забезпечено фінансування і не виконано Державну програму «Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення». Не здійснюються системні пошукові дослідження культурних цінностей України в країнах їх можливого перебування. Не створено централізованого інформаційно-аналітичного та правового забезпечення повернення культурних цінностей в Україну, Загального реєстру втрачених культурних цінностей України. Не вирішено питання доцільності приєднання України до Конвенції ЮНІДРУА про міжнародне повернення викрадених чи нелегально вивезених культурних цінностей. Не в повній мірі використовуються можливості Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

Для посилення інформаційного, правового та організаційного забезпечення повернення культурних цінностей України Комітет з питань культури і духовності    рекомендує:

 

1.  Кабінету Міністрів України:

-        розробити Державну програму пошуку і повернення культурних цінностей України, забезпечивши її належним фінансуванням;

-        визначити центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого буде віднесено опікування культурною спадщиною українського народу за кордоном;

-        визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування електронної бази даних культурних цінностей, які пов'язані з історією українського народу і перебувають за межами України;

-        прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про співпрацю із закордонними українцями;

-        з огляду на те, що Центральний державний архів зарубіжної україніки комплектується не лише документами, але й особистими речами та колекціями українських емігрантів, розглянути можливість надання йому статусу музею - архіву;

-        розглянути можливість збільшення з наступного року фінансування Державного комітету архівів України на створення єдиного банку даних про перебування українських архівних документів та документів про Україну в державних, інституційних, приватних архівах іноземних держав та проведення дослідницьких робіт в архівних установах іноземних держав з метою пошуку документів з історії України та документів, незаконно переміщених за її межі.

 

2. Міністерству закордонних справ України:

-        розглянути питання створення структурного підрозділу для підготовки позовів або звернень, витребування, юридичного оформлення та супроводу культурних цінностей в Україну, участі представників цього підрозділу в судових засіданнях та в роботі міжурядових комісій;

-        разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади розглянути питання про доцільність приєднання України до Конвенції ЮНІДРУА про міжнародне повернення викрадених чи нелегально вивезених культурних цінностей;

-        провести аналіз ефективності співробітництва в рамках міжнародних договорів щодо повернення культурних цінностей в Україну;

-        включати питання про повернення культурних цінностей України до порядку денного засідань міждержавних та міжурядових комісій з країнами, в яких вони знаходяться.

 

3. Міністерству культури і туризму України:

-        передбачати положення про захист культурних надбань українців у країнах їх проживання при укладанні відповідних угод у сфері міжнародного культурного співробітництва;

-        прискорити складання реєстрів та каталогів викрадених, незаконно вивезених та евакуйованих і неповернутих культурних цінностей;

-        виконати вимоги законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і приступити до створення Державного реєстру національного культурного надбання;

-        запропонувати українським туристичним операторам при організації туристичних поїздок у країни поселення української діаспори передбачати відвідання пам'ятних місць, пов'язаних з її діяльністю.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                       В. ЯВОРІВСЬКИЙ

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“6 скликання”

10 грудня 2013 10:53
04 грудня 2013 17:04
04 грудня 2013 16:53
04 грудня 2013 16:53
25 листопада 2013 16:17
25 листопада 2013 16:17
25 листопада 2013 16:16
25 листопада 2013 16:16
25 листопада 2013 16:16
12 листопада 2013 16:20