Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності

(виїзне засідання до Державного комітету архівів України)

 

 

м. Київ, вул. Солом’янська, 24                                     19 березня 2008 року

Протокол № 11

 

 

Про контроль за виконанням законодавства

про Національний архівний фонд і архівні установи щодо

організації доступу до документів Національного архівного фонду та використання архівної інформації

 

Одним із трьох головних завдань системи архівних установ є забезпечення доступу громадськості до документів Національного архівного фонду.

Законом України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» передбачено, що документи НАФ  і довідковий апарат до них надаються у користування в архівних установах з часу їх надходження на зберігання. Така норма базується на статті 34 Конституції України та узгоджується з «Основами законодавства України про культуру», Законом України «Про інформацію». Доступ до архівних документів є двох видів: фізичний та інтелектуальний, і здійснюється шляхом надання документів для вивчення у читальних залах архівів, виконання соціально-правових запитів, публікацій документів та через мережу Інтернет. Обмеження доступу до документів НАФ, що належать державі, територіальним громадам, обумовлене важливістю збереження неповторних і невідтворюваних джерел інформації (користувачам надаються копії архівних документів). Воно може бути також пов’язане зі змістом архівних документів (документи із секретною і конфіденційною інформацією).

Народні депутати заслухали доповідь Голови Державного комітету архівів України, виступи директорів центральних державних архівних установ. Вони взяли участь в обговоренні та ознайомились із результатами аудиту ефективності діяльності Державного комітету архівів України з формування архівного фонду, розвитку архівної справи та використання коштів державного бюджету,

Проаналізувавши інформацію, отриману в ході виїзного засідання, та ознайомившись із особливостями обліку, способами та умовами зберігання, характером доступу і користування архівними документами   у Центральному державному історичному архіві України м. Київ, Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України, Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г.С. Пшеничного та Державному центрі збереження документів НАФ,  Комітет   ухвалив:

 

 1. Інформацію про організацію доступу до документів НАФ та використання архівної інформації взяти до відома.

 

2. Вважати, що державна підтримка державних архівних установ є недостатньою.

 

3. Активізувати впровадження функціонування науково обґрунтованих і високоефективних інформаційно-пошукових засобів в архівних установах для більш якісного та оперативного забезпечення доступу до архівної інформації.

 

4. Рекомендувати Кабінетові Міністрів України:

 

- профінансувати у повному обсязі заходи Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення архівної справи;

- передбачати у проектах державного бюджету кошти на придбання історичних документів для поповнення Національного архівного фонду, створення і видання «книг пам’яті» та  перенесення писемної спадщини НАФ на цифрові носії інформації;

- передбачити у проекті державного бюджету кошти на копіювання документів архіву Олександра Довженка, що знаходиться у Російській Федерації;

- послідовно збільшувати кошти на здійснення обліку унікальних документів для внесення до Державного реєстру національного культурного надбання;

- створити навчальний заклад – Центр підвищення кваліфікації для підготовки фахівців архівної справи;

- сприяти підвищенню статусу окремих категорій архівних працівників як працівників наукових установ шляхом внесення змін до законодавства;

- розробити проекти законів про внесення змін до законів про вибори  Президента України та вибори міських голів і депутатів місцевих рад щодо місця зберігання виборчої документації, що є документами тимчасового зберігання;

- розробити проект закону про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо ліцензування комерційної діяльності приватних архівних установ у сфері архівної справи;

- прийняти рішення щодо розміщення Центрального державного науково-технічного архіву України;

- прийняти окреме рішення щодо укладання договору оренди приміщення бурси, яка входить до переліку об’єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника «Софія Київська», Центральним державним архівом–музеєм літератури і мистецтва України.

 

5. Рекомендувати Державній телерадіокомпанії  України виділити ефірний час для створення рубрики щодо висвітлення роботи архівних установ з метою ознайомлення з документальною історичною спадщиною України.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                    В. ЯВОРІВСЬКИЙ

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“6 скликання”

10 грудня 2013 10:53
04 грудня 2013 17:04
04 грудня 2013 16:53
04 грудня 2013 16:53
25 листопада 2013 16:17
25 листопада 2013 16:17
25 листопада 2013 16:16
25 листопада 2013 16:16
25 листопада 2013 16:16
12 листопада 2013 16:20