Рішення

Комітет з питань культури і духовності

 

за результатами слухань у Комітеті, що відбулися 4 жовтня 2006 року

 

 

 

Протокол № 7

від 18 жовтня 2006 року

 

 

 Про хід виконання Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань «Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів» від 16 січня 2006 року № 20

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 18 березня 2005 року № 2497-IV «Про Рекомендації парламентських слухань “Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2006 року № 20 «Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів», Комітет з питань культури і духовності відзначив позитивні тенденції в розвитку кінематографічної галузі – зростання кількості кінотеатрів, збільшення кіновідвідувань і валового збору від кінопоказів, створення Державної служби кінематографії України, – а також виявив найболючіші проблеми, вирішення яких вимагає відповідних дій як з боку законодавчої, так і виконавчої влади. Зокрема, це недосконала система фінансування кіновиробництва за державним замовленням, збереження радянської системи самого кіновиробництва, ускладнена система тендерних процедур, низький рівень оплати праці у знімальних групах, відсутність системи і місць кінопоказу національних фільмів у районних центрах та сільській місцевості, технічний стан галузі.

Для вирішення означених проблем і реалізації державної політики у кінематографічній галузі необхідно розв’язати низку пріоритетних стратегічних завдань, зокрема забезпечити:

 

стабільність  джерел фінансування;

перехід до продюсерської системи організації вітчизняного кіновиробництва;

присутність вітчизняних фільмів у кінопрокаті;

модернізацію знімально-виробничої бази та кіноосвіти;

розвиток і підтримку кінообслуговування населення в районних центрах, невеликих містах та селищах;

поглиблення та розвиток міжнародного  співробітництва.

 

Зважаючи на викладене вище, Комітет    ухвалив:

 

I.  Інформацію про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 18 березня 2005 року № 2497-IV «Про Рекомендації парламентських слухань «Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2006 року № 20 “Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів» взяти до відома.

 

II. Вважати питання відродження національного кіно та розвитку кіноіндустрії стратегічним – таким,  що потребує особливої уваги з боку держави.

 

III.  Звернутися до Кабінету Міністрів України з рекомендаціями:

 

1. Розробити і внести на розгляд Верховної Ради України:

 

проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (статті 88, 89, 90) (щодо включення видатків на державні та регіональні програми підтримки кінематографії до складу видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів усіх рівнів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів);

проект Закону про збір на розвиток національної кінематографії;

проект Закону про внесення змін до деяких законів України  (щодо створення сприятливих умов для розвитку національної кінематографії, а саме до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Закону України  «Про податок на додану вартість»);

проект Закону про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії  на 2007-2011 роки, привівши Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії  на 2003-2007 роки у відповідність до вимог Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.03 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”;

проект Закону про внесення змін до Закону  України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні  кошти” в частині  спрощення  процедури  тендерів  при виробництві фільмів за державним  замовленням;

проект Угоди про приєднання України до Європейської  конвенції про кінематографічну  продукцію спільного виробництва; ( у зв’язку з цим провести процедуру вступу України в Європейський фонд  підтримки  спільного виробництва,  прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт (“Єврімаж”) та Міжнародну федерацію   асоціацій кіно продюсерів).

 

2. Схвалити Постанову Кабінету Міністрів України про порядок державного фінансування та державної підтримки виробництва національних фільмів.

 

3. Вирішити питання створення повноцінних структурних підрозділів  управління кінематографії на всіх рівнях.

 

4. Забезпечити безумовне виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2006 року № 20 “Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів”.

 

IV. Рекомендувати Міністерству культури і туризму України та Державній службі кінематографії України:

 

1. Створити спільно з Фондом державного майна України комісію по перевірці наявності та ефективності використання майна і коштів Національною кіностудією художніх фільмів ім. О. Довженка.

 

2. Розробити проект реорганізації Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка з метою виокремлення кінофабрики і творчо-виробничого комплексів в окремі самостійні структурні підрозділи, в тому числі Театр кіноактора як складову творчо-виробничого підрозділу з наданням фінансової підтримки на першому етапі театральних постановок.

 

3. Здійснити протягом 2007 року за рахунок інвестиційних асигнувань технічне переоснащення Національного центру  ім. О. Довженка, Української кіностудії хронікально-документальних фільмів та Національної кінематики України.

 

4. Розробити та затвердити Інструкцію про порядок розповсюдження і демонстрування фільмів на території України.

5. Надавати щомісяця Комітетові з питань культури і духовності інформацію про хід виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2006 року № 20 “Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів”.

 

6. Розробити та подати у січні 2007 року на розгляд Кабінету Міністрів України проект Постанови про внесення змін до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі.

 

 

7. Розробити та затвердити в установленому порядку до 1 січня 2007 року:

 

1) методичні рекомендації:

з питань обліку використання та зберігання  сценічно-постановних предметів (засобів);

з питань обліку нематеріальних активів;

щодо формування собівартості  продукції (робіт, послуг)  кіновиробництва;

щодо облікової політики продюсерських компаній, які  хочуть стати виробниками  національних кінофільмів за державним замовленням;

2) механізм здійснення  відкритих тендерних торгів  на закупівлю кінопродукції та проект типового кошторису на  виробництво  кінофільму;

3) проект угоди на аудиторський  супровід проектів Державних  закупівель продукції кіновиробництва для збереження контролю за використанням коштів.

 

6. Продовжити практику  розробки щорічних  програм тиражування кращих вітчизняних фільмів для поліпшення кінообслуговування глядачів в  районних центрах та сільській місцевості.

 

7. Розробити програму переоснащення  районної та сільської кіномережі   відеопроекційним обладнанням   та враховувати щорічно в проектах Державного бюджету видатки на її реалізацію.

 

8. Розробити систему  підготовки фахівців середньої ланки кіновиробництва та кінообслуговування.

 

9. Розробити заходи спільно з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими адміністраціями щодо посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за виконанням законів та програм кінематографії, в тому числі програм поліпшення кінообслуговування населення.

 

 

V. Звернутися з пропозицією до Комітету з питань бюджету:

 

внести зміни  до проекту Закону про Державний бюджет України на 2007 рік, вилучивши пункт 35 статті 76;

передбачити видатки на субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на придбання кіно- відеопроекційних комплексів.

 

VI. Рекомендувати Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

1. Сприяти передачі кінотеатрів комунальної власності в оренду їхнім трудовим колективам.

 

2. При формуванні проектів відповідних бюджетів забезпечувати у повному обсязі фінансування закладів кіномережі та кінопрокату, а також виконання заходів, передбачених регіональними програмами поліпшення кінообслуговування населення.

 

 

 

Голова Комітету                                                       В. ЯВОРІВСЬКИЙ

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“6 скликання”

10 грудня 2013 10:53
04 грудня 2013 17:04
04 грудня 2013 16:53
04 грудня 2013 16:53
25 листопада 2013 16:17
25 листопада 2013 16:17
25 листопада 2013 16:16
25 листопада 2013 16:16
25 листопада 2013 16:16
12 листопада 2013 16:20