Головна > Текстові публікації > Діяльність Комітету > Міжнародна діяльність та співпраця
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Міжнародна діяльність та співпраця

09 квітня 2021, 14:19 ( Комітет )

З кінця 2020 року Комітет гуманітарної та інформаційної політики бере участь у проєкті «Модельний комітет» USAID РАДА — результати за квартал співпраці

Одним з основних напрямів діяльності Програми USAID РАДА у 2020-2021 рр. є реалізація ініціативи «Модельний комітет». Проєкт спрямований на покращення співпраці комітетів Верховної Ради України з Урядом та профільними міністерствами, виконання контрольних функцій комітетами Верховної Ради України, посилення кадрової спроможності секретаріатів комітетів Верховної Ради України. Крім того, він сприяє підвищенню рівня публічності роботи комітетів, залученню до діяльності комітетів громадськості та інших стейкхолдерів, посиленню взаємодії комітетів з міжнародними партнерами.

Після етапу планування (наприкінці 2020 р.), з січня по червень 2021 р., триває активний період впровадження цієї ініціативи.

Отже, яких результатів вдалося досягти за три місяці реалізації проєкту «Модельний комітет»?

1. Проведено функціональний аудит секретаріатів модельних комітетів.

Аудит спрямований на аналіз потреб і запитів комітетів в частині їхньої співпраці зі стейкхолдерами та організації внутрішньопарламентської роботи, виявлення можливих недоліків з метою подальшого напрацювання законодавчих пропозицій задля вирішення чи принаймні пом’якшення таких недоліків, оптимізації функціонування секретаріатів комітетів. Результати функціонального аудиту були представлені в середині березня керівництву Апарату Верховної Ради України.

2. Працівники секретаріатів комітетів пройшли комплексну програму навчання, яка включала онлайн-тренінги («Про комітети  Верховної Ради України», «Аналіз публічної політики», «Законодавчий процес у Верховній Раді України», «Електронні інструменти залучення громадськості», «Гендерно-правова експертиза законопроєктів») та тематичні семінари, частина з яких була проведена за участі експертів Вестмінстерської фундації за демократію. Експерти поділились міжнародним досвідом (передусім досвідом Великої Британії) щодо співпраці комітетів з міністерствами і стейкхолдерами, посилення контрольної функції комітетів та постзаконодавчого контролю, проведення публічних консультацій. У рамках інших заходів працівники секретаріатів також мали змогу більше дізнатись про міжнародний досвід діяльності парламентських дослідницьких служб, зокрема Німеччини, Польщі, Канади. У частині тренінгів також взяли участь представники профільних міністерств, а до одного із тренінгів («Участь громадськості в роботі парламенту та законотворчому процесі. Адвокація») були запрошені громадські організації, що тісно співпрацюють з модельними комітетами. 

Навчалися працівники секретаріатів і застосування спеціальних онлайн-інструментів – наприклад, автоматизації створення іменних листів та розсилок під час організування заходів. Також спільно з Управлінням комп’ютеризованих систем Верховної Ради України було проведено годину запитань-відповідей щодо досвіду використання парламентськими комітетами електронних систем ВРУ СЕДО, Електронний законопроєкт, Електронне засідання комітету.

3. Посилено співпрацю модельних комітетів з Інформаційно-дослідницьким центром Верховної Ради України.

Для секретаріатів комітетів проведено презентації щодо діяльності Інформаційно-дослідницького центру Верховної Ради України, що функціонує за підтримки Програми USAID РАДА, а експерти ІДЦ підготували низку інформаційних довідок на запити комітетів. Наприклад, за запитом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики підготовлено три інформаційні довідки:

1) до комітетських слухань на тему «Державна підтримка творчих спілок в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», що відбулись у січні 2021 р.;

2) до розширеного засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на тему «Збереження археологічної спадщини та інших культурних цінностей: аналіз, проблеми та пропозиції щодо їх врегулювання»;

3) до комітетських слухань на тему «Про забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окуповані та прикордонні території України» (проведені 2 квітня 2021 р.).

Окрім того, наразі експертами ІДЦ готується довідка щодо контактної інформації профільних парламентських комітетів та міністерств інших країн та інших міжнародних партнерів, з якими Комітет має намір розвивати співпрацю у майбутньому.

4. Надається сприяння комітетам у проведенні комітетських слухань, публічних консультацій, взаємодії зі стейкхолдерами.

На засадах відкритого конкурсу було відібрано експертів, які працюють над  підготовкою посібників «Здійснення публічних консультацій парламентськими комітетами», «Особливості проведення слухань в комітетах», «Залучення стейкхолдерів в роботу парламентських комітетів». Також  експертами Проєкту було підготовлено шаблонну табличку розподілу обов’язків в процесі підготовки комітетських слухань (check-list); документ було частково апробовано в процесі проведення комітетських слухань, які проводились в комітетах.  Модельні комітети ініціюють публічні консультації щодо суспільно-важливих законопроєктів наприклад, з 4 березня по 4 квітня за ініціативи Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відбувалось громадське обговорення проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» (реєстр. № 4298 від 30.10.2020).

Докладаються зусилля для налагодження тіснішої співпраці модельних комітетів з широким колом стейкхолдерів, включно із профільними міністерствами та іншими органи державної влади, громадськими організаціями, міжнародними партнерами та ін. Зокрема, в рамках кожного з модельних комітетів розробляється власна карта стейкхолдерів.

5. Розширення міжнародної співпраці комітетів

Функціональний аудит, проведений експертами проєкту «Модельний комітет» у січні 2021 р., показав, що модельні комітети особливо зацікавлені в налагодженні співпраці з міжнародними стейкхолдерами профільними парламентськими комітетами та міністерствами інших країн, міжнародними організаціями та донорськими структурами, які працюють чи втілюють проєкти у секторах, які стосуються предметів відання комітетів. Тож одним із завдань Проєкту є сприяння розширенню міжнародної співпраці комітетів, що беруть участь в ініціативі. Зокрема, на запит Програми USAID РАДА від Секретаріату Кабінету Міністрів було отримано інформацію про перелік проєктів міжнародної технічної допомоги, які наразі реалізуються в Україні у сфері відання трьох модельних Комітетів. У межах кожного з модельних комітетів ведеться робота щодо формування реєстру міжнародних партнерів, включаючи донорські організації, які надають допомогу у галузевих реформах.

6. Впроваджуються інструменти електронного парламентаризму

У рамках забезпечення підтримки розроблення, придбання та інтегрування комплексних ІТ-рішень для роботи народних депутатів/працівників секретаріатів у трьох модельних комітетах наразі розробники програмного забезпечення працюють над реалізацією технічного завдання щодо програмно-апаратного комплексу для забезпечення всіх видів засідань в режимі відеоконференцзв'язку; закуповується апаратна частина.

Народні депутати модельних комітетів долучаються й до інших ініціатив Програми USAID РАДА, зокрема до проведення Днів парламенту в регіонах, що проводяться у співпраці з Апаратом Верховної Ради України, ГО «Інтерньюз-Україна» та Громадянською мережею ОПОРА. Наразі такі заходи вже відбулись на Волині, Хмельниччині, Львівщині.

Завдяки співпраці із програмою «Модельний комітет» втілюються і окремі ініціативи технічного характеру наприклад, невдовзі для Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики будуть виготовлені і встановлені інформаційні настінні стенди про склад, структуру та предмети відання Комітету.

Також в найближчих планах виготовлення трьох  відеороликів, які секретаріати комітетів зможуть використовувати в своїй роботі (1. про комітети Верховної Ради України; 2. про діяльність народних депутатів в комітетах; 3. про залучення громадськості до співпраці з комітетами).


Довідково:

У жовтні 2020 року Фонд Східна Європа та Програма USAID РАДА — діяльність якої спрямована на сприяння становленню відповідального, підзвітного і демократичного Парламенту України уклали Меморандум про співпрацю  з Апаратом Верховної Ради, яким передбачено реалізацію низки ініціатив до кінця червня 2021 року, зокрема проєкту «Модельний комітет». Загалом в проєкті беруть участь 7 парламентських комітетів, три з яких – у рамках поглибленого рівня співпраці, і 4 – в рамках базового рівня співпраці.

Для роботи на поглибленому рівні на конкурсній основі було відібрано три комітети («модельні»):

-         Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;

-         Комітет з питань екологічної політики та природокористування;

-         Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У листопаді 2020 р. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підписав з Фондом Східна Європа та Програмою РАДА Меморандум про співпрацю щодо впровадження ініціативи «Модельний комітет». А у січні Комітетом був підписаний детальний план співробітництва до кінця червня 2021 р. Схожі плани були підписані також двома іншими модельними комітетами. Документи передбачають проведення функціонального аудиту секретаріатів модельних комітетів, проведення низки тренінгів, розробку карт стейкхолдерів та реєстру проєктів міжнародної технічної допомоги в галузевих сферах, сприяння посиленню співпраці з профільними міністерствами та іншими стейкхолдерами, допомогу в проведенні комітетами слухань та публічних консультацій та ін.

Ще чотири парламентські комітети беруть участь у проєкті «Модельний комітет» в рамках базового рівня:

- Комітет з питань цифрової трансформації;

- Комітет з питань правоохоронної діяльності;

- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Базовою програмою передбачено проведення циклу тренінгового навчання для представників секретаріатів із залученням працівників профільних міністерств.